Over Ons

 • Welkom bij Stichting REACH Holland, een zorgcentrum in Delft dat diensten verleent aan kinderen met een autismespectrumstoornis in de gemeenten: Den Haag, Delft, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

  Bij REACH zien we elk kind op zich, als uniek individu, dat begrepen moet worden in plaats van een probleem dat moet worden opgelost. Elk kind krijgt een geïndividualiseerde beoordeling, een wetenschappelijk onderbouwde behandeling en wordt ondersteund om zijn volledige potentieel te bereiken. Onze focus ligt niet alleen op het dagelijks functioneren, maar we willen elk kind volledig tot bloei laten komen.

  Wat u van ons kunt verwachten
  Communicatie

  Communicatie is essentieel voor het team en om de vooruitgang van elk kind te bevorderen. Bij REACH is consistente communicatie belangrijk en bieden we ouders, verzorgers en REACH-medewerkers veel mogelijkheden om informatie over voortgang en behoeften te delen.

  Gegevensverzameling en -analyse

  De voortgang van kinderen wordt voortdurend bijgewerkt door het verzamelen van gegeven op dagelijkse basis. Gegevens worden regelmatig samengevat en geanalyseerd door de klinisch directeur om de dagelijkse voortgang te monitoren. De voortgang in de loop van de tijd wordt gemonitord aan de hand van halfjaarlijkse beoordelingen.

  Communicatie notebook

  Elke dag schrijven medewerkers in een communicatieboekje om gezinnen te laten weten wat de voortgang van het kind is. Dit is ook een gelegenheid om eventuele andere behoeften te bespreken, waaronder behoeften thuis of medische problemen. Deze dagelijkse communicatie zorgt voor consistent teamwork om de doelen van elk kind te benaderen.

  REACH-medewerkers

  Bij REACH streven we ernaar om een ondersteunende leeromgeving te bieden voor zowel kinderen als personeel. Wij bieden training en mogelijkheden voor professionele ontwikkeling op elk niveau. Nieuwe medewerkers krijgen de kans om vaardigheden te ontwikkelen in discreet proefonderwijs, het analyseren van (probleem) gedrag en het aanmoedigen van communicatie.

  Hoe wij uw kind helpen slagen

  Bij REACH investeren we niet alleen in het succes van uw kind, maar ook in dat van uw gezin. Ons doel is om ondersteuning te bieden aan uw hele gezin, zodat uw kind volledig zijn of haar potentieel kan bereiken.

  Doelontwikkeling

  Gezinnen van de kinderen bij REACH zijn volledig betrokken bij de ontwikkeling van doelen. Na de voltooiing van de ABLLS-beoordeling krijgen gezinnen de gelegenheid om de voorgestelde doelen te herzien. Als gezinnen op enig moment het gevoel hebben dat doelen niet tegemoetkomen aan de behoeften van het kind, zullen REACH-medewerkers deze vragen en behoeften aanpassen. Als aanvullende doelen noodzakelijk of gewenst worden, zal reach-personeel, inclusief de supervisor en klinisch directeur, ook tegemoetkomen aan eventuele programmeringsbehoeften.

  De programmering van elk kind is een levend document, dat de groei en vooruitgang weerspiegelt. Naarmate elk kind zich ontwikkelt, zal de programmering ook de huidige behoeften, sterke punten en interesses weerspiegelen. Gezinnen dienen als een belangrijk onderdeel van het proces van deze programma-ontwikkeling.

  Samenwerken

  Naast het samenwerken om doelen te selecteren die voldoen aan de behoeften van kind en gezin, is samenwerking een essentieel onderdeel van het bereiken van deze doelen. REACH-medewerkers en gezinnen ontmoeten elkaar regelmatig in formele en informele vergaderingen en het personeel wordt aangemoedigd om organisatiebrede communicatie te delen. Zowel het directe personeel als het management is beschikbaar voor vragen, zorgen of spannende ontwikkelingen in de voortgang van uw kind. Regelmatige communicatie is een waardevol hulpmiddel om uw kind te helpen slagen.

  Een veilige en vrolijke ruimte

  Als onderdeel van onze missie om een plek te bieden waar alle belanghebbenden kunnen samenkomen, streeft REACH er ook naar om gezinnen een veilige en vreugdevolle ruimte te bieden. Door recreatieve activiteiten, workshops en een bibliotheek aan te bieden, hopen we een omgeving te creëren waar iedereen een veilige en prettige plek kan vinden om te groeien als individu, gezin en als gemeenschap.