ABA feit and fictie

 • Ondanks het overweldigende wetenschappelijke bewijs om toegepaste gedragsanalyse te ondersteunen, blijft desinformatie overheersen.  Hier verkennen we de feiten van ABA-behandeling, evenals de vele misvattingen:
  Iedereen kan ABA doen.

  Fictie.  In deze sectie leest u verwijzingen naar “een verantwoord ABA-programma”. Juist omdat niet iedereen ABA kan “doen”. De Behavior Analyst Certification Board heeft verschillende criteria vastgesteld voor de vaardigheden, training en ervaring die nodig zijn voor het toezicht op toegepaste gedragsanalyseprogramma’s op drie niveaus: de Registered Behavior Technician, de Board Certified Assistant Behavior Analyst en de Board Certified Behavior Analyst. REACH biedt training op elk niveau, zodat elke werknemer de nodige achtergrond heeft in de wetenschap van gedrag en de ethiek van het juiste gebruik van die wetenschap.

  ABA is alleen voor jonge kinderen met autisme.

  Fictie. ABA is een uitvloeisel van de wetenschap van het leren. Een individu kan deze principes gebruiken om sociaal significant gedrag te verbeteren, of je nu hoopt de communicatie en veiligheid te vergroten, te leren lezen of af te vallen. De principes die uit deze wetenschap zijn afgeleid, kunnen ons allemaal helpen om een gelukkiger, gezonder leven te leiden.

  ABA is net als hondentraining en behandelt kinderen als dieren.

  Fictie. Hoewel elk organisme het beste leert van succes hebben, is ABA verre van ontmenselijkend. Een verantwoord ABA-programma individualiseert het programma, zodat het in overeenstemming is met de capaciteiten en interesses van het kind.

  ABA bevordert robotreacties in plaats van onafhankelijkheid.

  Fictie. ABA is de meer gestructureerde toepassing van wat we zouden kunnen noemen “het opbouwen van goede gewoontes”. Deze gewoontes worden vereenvoudigd en afgebroken om ze effectiever te leren. Vaardigheden worden zo ontwikkeld dat onafhankelijkheid altijd het doel is. Het programma is ontworpen om geleidelijk de extra ondersteuning te verminderen om deze onafhankelijkheid te bevorderen.

   

   

   

   

   

   

   

  ABA is een remedie voor autisme.

   

  Fictie. ABA is niets meer (of minder) dan een wetenschappelijk onderzochte methodologie voor het aanpakken van gedragsexcessen (gedrag dat te veel voorkomt) en gedragsstoornissen (gedrag dat te weinig voorkomt). In sommige gevallen kan dit betekenen dat de gedragsexcessen en tekorten, ook in associatie met autisme, worden geminimaliseerd of zelfs geëlimineerd. In alle gevallen kan echter vooruitgang worden geboekt.

   

  ABA gebruikt altijd beloningen om kinderen te onderwijzen.

  Fictie. Ieder van ons leert het beste van succes hebben. Hoewel we er voor velen van ons geen moeite mee hebben om dit te accepteren, kan de structuur van het gebruik van versterkers binnen een toegepast gedragsanalyseprogramma in eerste instantie kunstmatig lijken. De initiële ondersteuningen kunnen echter worden verminderd, waardoor “goede gewoontes” die plek innemen. In plaats van te dienen als beloningen, zijn deze slechts een brug naar gedragsontwikkeling.

   

  ABA gaat niet in op sociale vaardigheden.

  Fictie. Sociale vaardigheden worden geleerd door succes, net als alle andere vaardigheden. Met behulp van toegepaste gedragsanalyse kunnen deze vaardigheden ook worden opgesplitst in kleinere, beter beheersbare stappen en worden aangeleerd met behulp van positieve ondersteuning.

   

  ABA hanteert straf.

  Fictie. Hoewel dit een veel voorkomende misvatting is over toegepaste gedragsanalyse, is het eigenlijk door onderzoek in gedragsanalyse dat we hebben geleerd dat straf niet nodig is. De programma’s zijn gericht op wat kinderen moeten doen, in plaats van wat ze niet moeten doen. Daarom heeft elk kind de kans om te leren van succes in plaats van falen. Zoals B.F. Skinner ooit zei: “Een mislukking is niet altijd een fout, het kan gewoon het beste zijn dat je onder de omstandigheden kunt doen. De echte fout is om te stoppen met proberen.”