ABA: waar en niet waar

 • Ondanks overweldigend wetenschappelijk bewijs komen we (nog steeds) vele onwaarheden tegen. Hieronder zullen we proberen de feiten en misinterpretaties proberen te benoemen.

  Iedereen kan ABA doen

  Niet waar! Een verantwoordelijk ABA programma is niet door iedereen te leveren. De ‘Behavior Analyst Certification Board’ heeft bepaalde criteria, training en ervaring vastgesteld voor supervisie op 3 niveaus: Registered Behavior Technician, Board Certified Assistant Behavior Analyst en Board Certified Behavior Analyst. REACH geeft training op alle 3 niveaus zodat al onze medewerkers de juiste kennis en ethiek beheersen om de juiste zorg te leveren.

  ABA is alleen voor jonge kinderen met autisme.

  Niet waar! ABA is een afgeleide van de wetenschap van leren. Iederen kan baat hebben bij deze principes om zijn sociaal significante gedrag te verbeteren. Of het nu gaat om het verbeteren van communicatie, veiligheid, leren lezen of gewicht verliezen, iederen kan deze principes toepassen om een gelukkiger en gezonder leven te leiden.

  ABA is als hondentraining en behandelt kinderen als dieren.

  Niet waar! Ondanks dat ieder wezen het beste leert middels positieve bekrachtinging is ABA verre van hetzelfde als het trainen van dieren. Een verantwoordelijk ABA programma is altijd specifiek ontworpen voor het kind en zijn of haar individuele mogelijkheden en interesses.

  ABA creërt robots i.p.v. onafhankelijkheid

  Niet waar! ABA is slechts een meer gestructureerde werkwijze van wat we zouden kunnen omschrijven als “het bouwen van goede gewoonten”. Deze gewoonten worden opgebroken en gesimplificeerd om ze zodoende effectiever aan te leren. Vaardigheden worden ontwikkeld en onafhankelijkheid is altijd het doel. Het programmeren wordt langzaam uit gefaseerd.

  ABA kan autisme genezen

  Niet waar! ABA is niets meer dan een effectief bewezen methode om bepaald gedrag te adresseren. In sommige gevallen betekent dit dat bepaalde negatieve of excessieve gedragingen kunnen worden geminimaliseerd of zelfs afgeleerd. In ieder geval kan er altijd vooruitgang worden geboekt.

  ABA is slechts een manier van je kinderen omkopen.

  Niet waar! Iedereen leert het beste door middel van succes. Hoewel we dit voor de meesten van ons makkelijk kunnen accepteren lijkt de gestructureerde aanpak van ABA soms overdreven. Echter de oorspronkelijk positieve bekrachtiging wordt langzaam maar zeker afgebouwd en zo blijft alleen het goede gedrag over. De beloningen zijn dus slechts een brug naar gedragsverandering.

  ABA heeft geen aandacht voor sociale vaardigheden.

  Niet waar! Sociale vaardigheden worden net als alle andere vaardigheden aangeleerd d.m.v. succes. Met ABA kunnen deze vaardigheden worden opgedeeld in kleinere stappen en zodoende door middel van positieve support en sympathie worden aangeleerd.

  ABA gebruikt straffen.

  Niet waar! Dit is een grove misconceptie. Onderzoek heeft juist aangetoond dat straffen helemaal niet nodig is. Focussen op wat een kind zou moeten doen in plaats van op wat het niet zou moeten doen is veel effectiever. Kinderen krijgen zo de kans te leren van hun succes in plaats van hun fouten. Zoals B.F. Skinner ooit zei: “A failure is not always a mistake, it may simply be the best one can do under the circumstances. The real mistake is to stop trying.”